Iconicity Atlas

All iconic concepts



ENGLISH


v. clack /klæk/

IPA:

CvelplosClatVCvelplos  
v. clatter /‘klætə/

IPA:

CvelplosClatVCdenplos  
v. click /klɪk/

IPA:

CvelplosClatVCvelplos  
v. clink /klɪŋk/

IPA:

CvelplosClatVCalvnasCvelplos  
v. clip /klɪp/

IPA:

CvelplosClatVClabplos  
n. fillip /'fɪlɪp/

IPA:

ClabfricVClatVClabplos  
v. flick /flɪk/

IPA:

ClabfricClatVCvelplos  
int. schklikt-klikt /’ʃklɪkt’klɪkt/

IPA:

CpasibCvelplosClatVCvelplosCdenplos  
v. snap /snæp/

IPA:

CalvsibCalvnasVClabplos  
n. sneck /snek/

IPA:

CalvsibCalvnasVCvelplos  
int. snick-snack /snɪk’snæk/

IPA:

CalvsibCalvnasVCvelplos